Vytvorenie pásového okna

  1. Záložka Architektúra → Stena → Stena Architektonická
  2. Vybrať vo Vlastnostiach Pásové okno
  3. Upraviť typ → možnosť meniť vzdialenosti priečlí a typ priečle
  4. Rozmery a materiál jednotlivých priečlí je možné meniť prejdením myšky na nakreslené pásové okno a použitím klávesy TAB sa nám vysvieti priečla → kliknúť na Upraviť typ
  5. Ak chceme zmeniť sklenú tabuľu za dvere/ otváravé okno musíme označiť pomocou klávesy TAB panel v pásovom okne → zobrazí sa pripináčik → kliknutím odpinujeme → vo Vlastnostiach vyberieme dvere/okno

12

3

4

5

 

Pridaj komentár