Autopath PRO 2019

Nová PRO verzia kompatibilná s CAD verziami 2019 a nižšími (až po verziu 2013 ako aj viaceré verzie BricsCAD) prináša nasledovné zásadné funkcie.

Predošlá verzia ponúkala import Google máp, 2019 verzia prináša možnosť vkladania Google street view, čo umožňuje aj vizuálnu analýzu objektov v okolí cestného telesa ako podchody, značenia, tunely, mosty a pod., čo znamená že je možné porovnať návrh s fotorealistickou galériou okolia návrhu.

1

PRO verzia obsahuje knižnice netypických vozidiel od rôznych žeriavov, autobusov, nadrozmerných prívesov (na prepravu veternej turbíny), poľnohospodárske vozidlá, letadlá a pod.

2

Po návrhu prejazdu sa automatický spustí animácia prejazdu, doplnené ďalšie možnosti pre otáčavé zadné nápravy a pod.

Pridaj komentár