Vytvorenie ľahkého obvodového plášťa

  1. Záložka Architektúra → Stena → Stena Architektonická
  2. Vybrať vo Vlastnostiach Curtain Wall (Obvodový plášť) → nakreslenie obvodového plášťa
  3. Záložka Architektúra → Osnova obvodového plášťa → ľubovoľný nákres obvodového plášťa v pohľade
  4. Záložka Architektúra → Priečla → kliknutím na vytvorenú osnovu sa vytvorí priečla obvodového plášťa
  5. Rozmery a materiál jednotlivých priečlí je možné meniť prejdením myšky na nakreslený obvodový plášť a použitím klávesy TAB sa nám vysvieti priečla → kliknúť na Upraviť typ
  6. Ak chceme vložiť do obvodového plášťa dvere/okno musíme označiť pomocou klávesy TAB panel v obvodovom plášti → vo Vlastnostiach vyberieme dvere/okno

1

2

3

Pridaj komentár