Tvorba povrchu v Civil 3D z SHP súboru

Cez pracovné prostredie MAP-u – Plánovanie a analýza sa vloží do výkresu SHP súbor.

8

Následne cez položku Povrch treba vybrať príkaz Vytvoriť povrch z dat GIS.

1

Cez dialógové okno sa vyberie správny formát – SHP.

2

Nastaví sa správny súradnicový systém.

3

Vyberie sa všetko.

4

Vo Vlastnostiach je potrebné pozrieť v akej vlastnosti prvku sa nachádza výška.

6

Vlastnosti prvku ktorá nesie hodnotu výšky sa priradí Vlastnosť aplikácie Civil 3D.

5

Po dokončení sa vytvorí 3D Civil povrch.

7

Pridaj komentár