Import vrstevníc z dwg do Revitu

  1. Záložka Vložiť → Připojit CAD → výber požadovaného súboru → nastavenie Pozice podľa individuálnej potreby → odškrtnúť možnosť „Opravit čáry, které jsou mimo osu“ → Otevřít
  2. Vrstevnice sa načítali do pôdorysu Situácia
  3. Záložka Objemy a pozemek → Povrch terénu → Vytvořit z importu → Vybrat instanci importu → označíme naimportovaný súbor dwg → otvorí sa tabuľka → nechať zaškrtnuté len hladiny vrstevníc → OK → potvrdiť vytvorenie terénu zelenou fajočkou
  4. V 3D pohľade vidíme pekne namodelovaný terén
  5. Pre vypnutie dwg podkladu: záložka Vložiť → Spravovat připojené soubory → Formáty CAD → označiť daný dwg súbor → Uvolniť → OK
  6. Pre zmenu materiálu terénu: označiť topografiu → vo Vlastnostiach → Materiál → kliknúť na „tri bodky“ → v Prehliadači materiálov vybrať požadovaný materiál → OK
  7. Pre pridanie štítkov vrstevníc: prepnúť do pôdorysu Situácie → záložka Objemy a pozemek → Štítek vrstevnice → v pôdoryse nakresliť čiaru cez terén → v mieste kreslenej čiary sa objavia štítky
  8. Pre zobrazenie hustejšej siete vrstevníc: záložka Objemy a pozemek → kliknúť na šípku nachádzajúcu sa vpravo dolu na karte Vytvořit terén → nastaviť interval na požadovanú hodnotu → OK

1

Screenshot_2

Screenshot_1

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_11

Screenshot_5

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_10

Screenshot_8

 

Screenshot_12

Screenshot_13

Screenshot_9

Screenshot_10Screenshot_16

 

Pridaj komentár