Výška terénu (výšková kóta) v priečnych rezoch

Ak je potrebné zobraziť v každom PR aj výšku terénu, môžete zvoliť nasledovný postup.

Ako prvé treba vytvoriť Návrhovú Líniu z Trasy.

2

Ako profil treba zvoliť rez terénom/zameraním, optimálne nechať zaškrtnutú možnosť Vytvoriť dynamické spojenie s trasou, čím je zabezpečená dynamika Trasa – NL – výšky v PR.

Po kliknutí na PR zvoliť príkaz Premietnuť objekty do viacerých zobrazení PR.

3

Otvorí sa karta kde je možné hromadne premietať objekty do všetkých vykreslených PR.

4

Ak sa v projekte nachádza viacero rôznych NL, je potrebné vypnúť hladiny tých NL, ktoré nechceme premietnuť v tomto kroku. Štýl zobrazenia nie je potrebný, šípka a výška sa zadefinuje cez Štýl popisku kríženia. Možnosť výšky môže byť buď objekt alebo terén/zameranie.

Štýl popisku môže vyzerať nasledovne, šípka – blok.

6

Samotnú výšku treba viazať na vytvorený blok – šípku.

7

Výsledná výška terénu je dynamická a môže vyzerať nasledovne:

5

Pridaj komentár