Vytvorenie terénu v Revite z .txt súboru

Užitočným nástrojom v Revite je tvorba terénu. Povrch terénu si vieme vytvoriť buď vlastný alebo podľa reálnych súradníc, ktoré dostaneme od geodeta. Súradnice od geodeta môžu mať viacero podôb – buď vo forme vrstevníc v súbore dwg alebo textového súboru s uloženými XYZ súradnicami. Postup práce pre vytvorenie terénu z vrstevníc dwg nájdete na tomto odkaze. V tomto článku si ukážeme načítanie súradníc do Revitu z textového súboru a taktiež ako majú byť súradnice v textovom súbore upravené pre správne vykreslenie terénu.

Postup:

1.

Na začiatku je veľmi dôležité ujasniť si s geodetom v akej forme vám súradnice poslal, aby boli v správnom kvadrante (III. kvadrant je pre Revit správny).

cv07_01

(zdroj: http://homel.vsb.cz/~sve0024/zgit/cv07/cv07.html)

2.

Textový súbor musí obsahovať iba informácie o súradnici v poradí XYZ, pričom desatinná čiarka súradnice musí byť napísaná ako bodka a medzera medzi súradnicami musí byť nahradená čiarkou:

súradnicaXčiarkasúradnicaYčiarkasúradnicaZ

Screenshot_9

Ostatné informácie, ako napr. kto meranie spracoval, kto ho overil, dátum, nadpisy, atď. treba z textového súboru vymazať.

3.

V Revite: záložka Objemy a pozemok → Povrch terénu → Vytvoriť z importu → Určiť súbor bodov → v tabuľke dole si prepnete typ súboru na Text oddelovaný čiarkami a vyberiete textový súbor → formát jednotiek ponechajte metre (ak sú súradnice zamerané v metroch) → OK → potvrďte. Terén sa vymodeluje automaticky.

Návod na to, ako si natočiť svoj model budovy podľa skutočného severu a dať mu skutočné výškové odsadenie nájdete tu.

Pridaj komentár