Vytvorenie zasklenej steny a vloženie dverí, okna

  1. Záložka Architektúra → Stena → Stena Architektonická
  2. Vybrať vo Vlastnostiach Zasklenú stenu
  3. Upraviť typ → možnosť meniť vzdialenosti priečlí a typ priečle
  4. Rozmery a materiál jednotlivých priečlí je možné meniť prejdením myšky na nakreslenú zasklenú stenu a použitím klávesy TAB sa vysvieti priečla → kliknúť na Upraviť typ
  5. Ak chceme vložiť do zasklenej steny dvere/okno musíme označiť pomocou klávesy TAB panel v zasklenej steny → zobrazí sa pripináčik → kliknutím odpinujeme → vo Vlastnostiach vyberieme dvere/okno

1

2

3

4

5

6

Pridaj komentár