Popis detailu v pohľade

obr1obr2

Pokiaľ chcete, aby bol Názov (View name) detailu viditeľný, potrebujete si najskôr vytvoriť Hlavičku štítku: (Section Head Annotation).

Cesta k vytvoreniu je nasledovná:

Nová rodina (New family) → Czech (English) → Poznámky (Annotations) → Metrické záhlaví detailu (Metric section Head) → Otevřít

Vymažte všetko, okrem referenčných čiar a zmeňte rodinu na Značky řezu (Section Marks) (v záložke Upravit (Modify) → na karte Vlastnosti (Properties) → Kategorie a parametry rodiny (Family Category and Parameters) → Značky řezu (Section Marks) → OK)

obr3

Vytvorte Štítok (Label) obr4: záložka Vytvořit (Create) → Štítek (Label) → umiestniť štítok do pracovného priestoru → zobrazí sa tabuľka → vybrať Název pohledu (Viewname) → OK

obr5

Označte Štítok (Label) v pohľade a použite príkaz Vystrihnúť (Cut) alebo Ctrl+X. Zmeňte kategóriu rodiny na Záhlaví detailu (Callout head): záložka Upravit (Modify) → na karte Vlastnosti (Properties) → Kategorie a parametry rodiny (Family Category and Parameters) → Záhlaví detailu  (Callout head) → OK

Screenshot_1

Potom vložte vystrihnutý štítok a uložte rodinu. Následne ju načítajte v projekte ako Záhlaví detailu (Callout head) a upravte podľa potreby.

obr6

  • Na vytvorenie zalomenej čiary zakreslite čiary pod a nad štítkom, pridajte im rovnakú vzdialenosť (tj. EQ) a zmeňte ich štýl na neviditeľné. Môžete štítok podčiarknuť aj štandardnou tenkou čiarou.

obr7

Pridaj komentár