6 Dôvodov, prečo Revit nezobrazuje miestnosť

Pri projektovaní často narazíte na problém, že sa miestnosť nezobrazí v danom pohľade.

Tu je 6 najčastejších dôvodov:

1. Vložiť popisek místnosti (Tag Room).

Po vytvorení miestnosti treba miestnosť dodatočne graficky označiť.

Obr1

 

2. Zobrazit v pohledu – Prvky/Kategórie (Unhide in View – Elements/Category)

Prvok alebo kategória môžu byť skryté. Zobrazia sa po stlačení ikony lampy a zakliknutí možnosti Zobrazit v pohledu –> Prvky/Kategórie (Unhide in View -> Elements/Category ).

OBr2

3. Viditelnost/Zobrazení (Visibilitiy/Graphics)

Miestnosti môžu byť vypnuté vo Viditelnost/Zobrazení (Visibilitiy/Graphics)

v záložke Kategórie modelů->Místnosti (Model Categories->Rooms), resp. Kategórie Poznámek->Popisky místností (Annotation Categories->Room Tags) . Pokiaľ sa nedá editovať, máte Pohľad pravdepodobne zapnutý v Šablóne pohledu (View Template).

Obr3

4. Fitr fáze (Phase Filter)

Nastavenia Filtra fáze tiež môže znamenať, že sa miestnosť vytvorená v inej fázi nezobrazí.

Obr4

5. Výpočtová výška (Computation Height)

V istých prípadoch môže byť kvôli zle nastavenej Výpočtovej výške podlažia v reze znemožnené uzavretie miestnosti.

Obr5

6. Ohraničení místnosti  (Room Bounding)

Miestnosť nie je možné uzavrieť, pretože prvky ohraničujúce miestnosť nemajú zaškrtnutú možnosť Ohraničenie miestnosti (Room Boundig) vo vlastnostiach prvku. Pokiaľ potrebujete vytvoriť miestnosť, kde sa žiadny prvok nenachádza (terasy, balkóny, rozdelenie miestnosti atď) využitie funkciu Odděľovača místností (Room Separator).

roomboundaring       room42

Máte iný problém so zobrazením miestnosti? Pridajte Vašu skúsenosť v komentári.

 

 

Pridaj komentár