Stavový riadok programu REVIT

0

V tomto článku Vás chceme oboznámiť so stavovým riadkom v programe Revit.

Preberieme si účel jednotlivých funkcii a aké je naše odporúčanie.

1.Pracovná sada (Workset1

Umožňuje rýchly prístup k dialogu pre výber a správu pracovných sád.

2.Požiadavky na úpravy (Editing Requests) 2

U zdieľaných projektov zobrazujú počet požiadaviek na úpravy, ktoré čakajú.

3.Varianta Návrhu (Design Options) 3

Umožňuje rýchly prístup k dialogu pre výber a správu Variant Návrhu.

4.Vyloučit varianty (Exclude Options) 4

Filtruje výbery pre vylúčenie prvkov, ktoré sú súčasťou Variant Návrhu.

5.Pouze aktivní (Active Only) 5

Filtruje výber tak, aby boli vybrané len komponenty aktívneho Variantu Návrhu.

6.Pouze upravitelné (Editable Only) 6

Umožňuje vybrať len tie prvky, ktoré sú povolené editovať.

7.Vybrat připojení (Select Links) 7

Umožňuje vybrat a editovať  prvky z pripojených súborov.

Doporučujeme mať túto funkciu primárne vypnutú.

8.Vybrat prvky podkladu (Select Underlay Elements) 8

Prvky namodelované v iných podlažiach ako podklad sa dajú vybrať a editovať.

Doporučujeme mať túto funkciu primárne vypnutú.

9.Vybrat zamknuté prvky (Select pinned objects) 9

Všetky pripnuté prvky sú uzamknuté voči vybratiu a editácii.

Doporučujeme mať túto funkciu primárne zapnutú.

10.Vybrat prvky podle plochy (Select Elements by Face) 10

Prvky sa vyberajú na základe plochy, nie hrán.

Doporučujeme mať túto funkciu primárne zapnutú.

11.Pretáhnout prvky na výber (Drag Elements on Selection) 11

Prvky sa presunú už pri prvom kliknutí a pretiahnutí.

Doporučujeme mať túto funkciu primárne vypnutú.

12.Procesy na pozadí (Background Processes) 12

Umožňuje náhľad na procesy v pozadí pri náročnejších výpočtoch. (farebné schémy, konštrukčné prípoje, výpočty tlakových strát atď…)

13.Upresní kategórie prvkú vybraných v pohledu (Refines the element of categories selected in a view) 13

Filter vybraných prvkov v modeli. Je to rovnaký nástroj, ktorý sa objaví v záložke Upraviť (Modify).

 

Pridaj komentár