Použitie skutočného vs. projektového severu

Používate vo svojich projektoch skutočný a projektový sever? Ponúkame Vám typ ako sa vyznať v týchto dvoch orientáciách a ako si ich sami vytvoríte.

Postup:

1.

Vytvoríte si nový projekt (situáciu) do ktorého si pripojíte CAD súbor s JTSK. Pri pripájaní je nutné mať zatvorený CAD súbor. Dôležité je mať nastavené pri pripájaní:

  • Import units v metroch (importované jednotky v metroch), keby boli v milimetroch zbytočne by sa Vám zahltil súbor a vypísalo by Vám, veľká vzdialenosť pripojeného dwg,
  • Corrent lines that are slightly off axis ( Opraviť čiary, ktoré sú mierne mimo osi) ponechať nezaškrtnuté,
  • pozícia Auto – Origin to Origin ( Automaticky – Počiatok k Počiatku),

Načítaný dwg si označíte a vo Vlastnostiach v časti Other (Iné)> Shared Site (Zdieľané súradnice) stlačíte Not Shared ( Nie je zdieľané). V otvorenej tabuľke zvolíte druhú možnosť a stlačíte Reconcile (Zjednotiť).

2.

Budovu, ktorú modelujete nenatáčajte podľa skutočného severu. Modelujte ju priamo podľa projektového severu a až neskôr sa nastaví jeho poloha podľa skutočného severu.

3.

Opäť si otvorte súbor so situáciou do ktorého si pripojíte Revit súbor s Vašou namodelovanou budovou. V danom momente si budovu natočte a umiestnite do skutočnej polohy. Opäť vo Vlastnostiach v časti Other (Iné)> Shared Site (Zdieľané súradnice) stlačíte Not Shared ( Nie je zdieľané). V otvorenej tabuľke si zvolíte prvú možnosť a stlačíte Enter.

4.

Otvorte si Vašu namodelovanú budovu a vo vlastnostiach v časti Graphics (Grafika)>Orientation (Orientácia) si preklikaním medzi projektovým a skutočným severom natáčate budovu.

V prípade, ak máte viacero variant polôh budovy

4.

Skopírujete si Vašu budovu, natočíte a umiestníte do požadovanej polohy. Označíte si prvú budovu a vo Vlastnostiach v časti Other (Iné)> Shared Site (Zdieľané súradnice) si po otvorení tabuľky zvoľte Change (Zmeniť)> Duplicate (Duplikovať) a zadáte názov napríklad poloha A.  To isté spravíte i pri druhej polohe budovy, kde za názov zvolíte poloha B.

5.

Otvoríte si namodelovanú budovu a v záložke Manage (Správa)>Location (Umiestnenie) si po otvorení tabuľky zvolíte tretiu záložku Site (Poloha) a zvolíte jednu z možností (poloha A alebo poloha B). Po preklíkaní medzi skutočným a projektovým severom podľa Vami zvoleného umiestnenia nastavujete skutočnú alebo projektovú polohu budovy.

 

Nastavenie výškového odsadenia budovy

6.

V súbore s načítaným terénom a pripojeným Revit súborom s namodelovanou budovou si urobíte rez cez túto budovu.

7.

V reze kliknite na budovu a posuňte ju o potrebnú výšku.

8.

Označte si budovu a vo Vlastnostiach v časti Other (Iné) > Shared Site (Zdieľané súradnice) > po otvorení tabuľky > OK.

9.

V záložke Vložiť > Spravovať pripojené súbory > na karte Revit si označíte pripojený súbor budovy > Uložiť pozíciu.

10.

Po otvorení modelu budovy uvidíte v reze zmenu výšky.

Pridaj komentár