TIPY A TRIKY: MEP- ako skryť zobrazenie izolácie po skrytí trubky

Hide insulation

Mnohokrát sa vyskytne prípad, kedy potrebujete skryť len časť trubiek zo systému resp. celý systém, avšak izolácia je stále viditeľná a neviete ju ani označiť ani skryť. Použitie nastavenia zobrazenia pohľadu (VV) a vypnutie izolácie trubiek je efektívne, avšak vypnete si zobrazenie izolácie aj v inom systéme, kde toto zobrazenie izolácie potrebujete. Existuje viac spôsobov, ako sa k želanému výsledku dopracovať. Je len na Vás, ktorý Vám bude v danom prípade vyhovovať.

Každý prvok v projekte, ktorý si označíte sa Vám graficky zvýrazní. Následne viete s označeným prvkom vykonať požadovaný úkon. Keď si označíte napríklad trubku, ktorá je zaizolovaná, zvýrazní sa Vám len trubka. Grafickým skovaním trubky sa Vám nesková izolácia, keďže tá označená nebola. Aby ste si vedeli graficky skovať aj izoláciu, musíte si ju označiť.

Označte si trubku, v ktorej chcete vypnúť zobrazenie izolácie. V hornom panely si vyberte Upraviť izoláciu (Edit Insulation). V danom momente sa Vám označí izolácia, ktorú viete modifikovať. Cez pravé tlačidlo myši/ Skryť v pohľade (Hide in view)/ Prvky (elements) si označenú izoláciu viete skovať. Rovnakým postupom si viete opätovne zobraziť izoláciu. Tento postup je jednoduchý, avšak je ideálne ho použiť pri konkrétnych prvkoch. Ak chcete skryť izoláciu v celom systéme, všetky prvky by ste si museli označiť, čo je pri väčších systémoch prácne.

Veľmi silným nástrojom sú filtre pohľadu. Cez nastavenie zobrazenia pohľadu (VV), v záložke filtre (filters) si vyberiete možnosť Upraviť/Nové (Edit/New). V ľavo dole si vytvoríte nový filter. V strednej tabuľke si vyberiete kategóriu izolácie trubky (Pipe insulations) a v možnostiach v pravo podľa akého parametru má byť filter priradený. Ak si chcete skovať izoláciu v danom systéme, vyberte možnosť filtrovania podľa typu systému (System Type)/ Rovná sa (equals)/ a názov konkrétneho systému/OK. Filter ste si síce vytvorili, ale musíte ho pridať do filtrov pohľadu. Cez pridať (add) sa Vám otvorí tabuľka so zoznamov vytvorených filtrov. Už len stačí si vybrať Váš konkrétny filter a následne si viete vypínať a zapínať zobrazenie izolácie vybraného systému podľa filtra. Veľkou výhodou je, že filtre sa v zozname nachádzajú stále až do momentu, kým ho zo zoznamu nevymažete. Zároveň ich viete použiť aj vo viacerých pohľadoch.

Či budete skrývať zobrazenie izolácie konkrétnych prvkov, alebo izoláciu v celom systéme, už budete vedieť, akým spôsobom sa dopracujete ku želanému výsledku. 🙂

 

 

Pridaj komentár