Prerušené šrafovanie svahov pozdĺž koridoru (funkcia vo vlastnostiach koridoru)

Pomocou funkcie Šrafovanie svahov je možné vytvoriť šrafy pozdĺž celého koridoru výberom Návrhových línií koridou, osobitne pre ľavú/pravú stranu a výkop/násyp.

1

V rámci koridoru ale vznikajú nasledovné nevyšrafované miesta. Po zapnutí Štýlu sady kódov – so zobrazením zostáv je vidieť, že nevyšrafovaná oblasť je práve medzi dvomi zostavami kde prechádza koridor z výkopu do násypu (alebo naopak).

2

Aby sme vyplnili tieto miesta, je potrebné buď zvýšiť frekvenciu vkladania vzorových zostáv pozdĺž koridoru (Frekvence), alebo pridať zopár ručne len v kritických miestach (+) vo Vlastnotiach koridoru, záložka Parametry, stĺpec Frekvencia.

3

Pre čo najpresnejšie vykreslenie koridoru a povrchov z koridoru je vhodné mať nastavené čo najhustejšie vkladanie vzorových zostáv do koridoru. Má to však za následok že sa koridor prebuduje pomalšie, prípadne aj celková práca na projekte je spomalená.

4

V tom prípade je lepšie počas návrhu nemať vkladanie zostáv príliš husté, a vložíme zostavy pomocou ručného staničenia. Samotnú frekvenciu je potom následne vhodné zvýšiť až po finálnych úpravách, pre presné vykreslenie koridoru (najmä v oblúkoch) a povrchov z koridoru.

5

Pridaj komentár