Novinky AutoCAD Plant 3D 2017

Autodesk nám opäť prináša novú verziu AutoCADu Plant 3D, kde máme konečne užitočné vylepšenia.

P&ID Painter

Novou funkciou ktorú máme pri tvorbe P&ID schém je tzv. P&ID Painter, ktorá je obdobnou funkciou ako je to pri 3D modelovaní (Layer and Color Settings), kde vytvárate farebné schémy.

edea1e56d1eb1f9391b27a60156326572

 

Po nastavení vlastnosti na základe ktorej sa má chéma vyfarbovať a nastavení farieb, pomocou funkcie Paint by property sa farby automaticky preklopia na základe nastavení v Project Setupe. Toto vyfarbovanie však neovplyvňuje nastavenie hladín jednotlivých potrubných línií aje ich možné použiť pri tlači alebo pri exporte do PDF.

7294ca6c5f3b49c456cfce1bd15b79953

 

Multiport ventily

V najnovšej verzii máme konečne defaultne podporované multiport ventily, ktré sú dostupné zo stránky autodesku Autodesk Exchange Apps.

apps.autodesk.com/PLNT3D/en/List/Search

d9685551757295e4d934419231add8214

 

V závislosti od typu ventilu potom môžete aj dodatočne meniť uhly natočenia jednotlivých portov bez toho, aby ste museli znova vchádzať do katalógu a špecifikácie.

4bce4c5681c5ca1d777f50cbbd8c98845

Po vytvorení Izometrie je aj automaticky vyskladaný symbol pre Multiport ventil. Čo sa týka súboru IsoSkeyAcadBlockMap pre párovanie kľúčov a blokov reprezentujúcich jednotlivé komponenty, pribudla nám nová sekcia Multi-port Value, ktorá riadi práve vytváranie izometrického symbolu pre Multiport ventily.

845e21d645efb130efbf1be2981121906

Zefektívnenie tvorby špecifikácií

Vo verzii 2017 nám konečne Autodesk upravil systém editácií špecifikácií, kedy už konečne nie je potrebné zatvárať Plant či už pri tvorbe špecifikácií, alebo pri vytváraní novej špecifikácie do projektu. Po vytvorení špecifikácie sa daná špecifikácia automaticky objaví v zozname a môžete ju hneď používať.

 

Ohýbané potrubia

Výrazné zmeny nastali aj čo sa týka ohýbaných potrubí pri ťahaní potrubnej trasy. V Project Setupe máte teraz možnosť nastaviť, či chcete použiť medzeru pre zváranie, alebo napríklad veľkosť symbolu znázorňujúceho zvar.

4e3aab267f98f8b175a86bb6260332927

 

Po dokončení trasovania potrubia takisto možno dodatočne upravovať parametre potrubného ohybu s funkciou Edit Pipe Bend, alebo daný komponent konvertovať buď na katalógový komponent (koleno a takisto ohyb), alebo na ťahané ohýbané potrubie.

c55b70c5295a3a669d0b50644a24560f8

S funkciou Edit Pipe Bend je ďalej možné upraviť polomer ohybu, dĺžku zapustenia, alebo uhol ohybu.

6cbd26c8d5f788494da7db43815c975e9

 

Vylešenie tvorby Izometrie a Referenčné kóty v Izometrii

Užitočnou novou funkciou je aj Refernce Dimension, kde určíte (zobrazíte) vzdialenosť potrubia od jednotlivých typov objektov (stena, nosníky a pod.). Výhodou je, že s týmto nástrojom môžete odkazovať nie len na Plantovske objekty, ale na objekty akéhokoľvek typu, poprípade referencovať istý bod umiestnenia. Záleží len na tom, čo si zvolíte z ponuky.

 

d77559a546dd672f80388d41519c4ca110

Dôležitou novinkou je takisto aj to, že pri migrovaní projektu napríklad z verie 2016 do 2017 sa automaticky prenesú aj nastavenia štýlu Izometrie, čo bolo predtým potrebné vykonať ručne.

 

385dec33dba7f016284671277f928f8911

Opäť sa nám aj trochu pozmenili isté nastavenia v Izometrii. Nastavovanie Izometrických symbolov už nie je pod záložkou Title Block and Display, ale je obsiahnuté v novej záložke Symbols and References, kde okrem smbolov je možné nastaviť typy ohraničenia odkazov pri referenčnej kóte a typ čiary oddeľujúcu celý názov a stratku typu objektu pri referenčnej kóte.

10369b343d1bdc7afb80e06798710e2c12

Bypassy a slučky pri tvorbe Izometrie už nie sú problém, narozdiel od predchádzajúcej verzie, kde takéto ktrasovanie rozdeľovalo za takmer každých okolností do viacerých výkresov.

7b50edd13fdd987234c485a580c1578a13

Modelovanie zariadení

Veľké zmeny taksito nastali aj čo sa týka modelovania zariadení, špeciálne, vertikálnych a horizontálnych nádob. Teraz k nádobám môžete pridať tieto typy objektov:

  • Vystužovacie prstence
  • Podstavce
  • Plošiny
  • Pätky
  • Stojky (Nohy)
  • Sedlo
  • Telo príruby

02fb499c8e172205aa2604fae661408a14

Výrazným vylepšením je aj to, že po zmene napr. priemeru nádoby sa nemusia ručne upravovať priemery dna a pod. ale automaticky sú ďalšie súvisiace rozmery prispôsobené tejto zmene.

62a9a5b4255c2bff967a1a126dc3b6fc15

7d44ffd9885dc1251025fa09db4d3aa216

43c61e872d9fb8e8e1624c54eae2928a17

Veľmi užitočná pridaná funkcia je aj pridávanie hrdla na hrdlo, to znamená, že odpadávajú babračky s pridávaním typu hrdla Line a pod.

75db4c113229f52b44688fdced9df74718

 

Nastavovanie typov spojov

V najnovšej verzii teraz môžete bližšie špecifikovať, na základe akých parametrov sa majú kontrolovať a vytvárať dané spoje, to znamená môžete napríklad nastaviť špecifickú kontrolu tesnenia k prírube.

8a449c44d9cc4420952227e3983e4d0519

Konvertovanie PCF exportu na potrubia

Na rozdiel od predchádzajúcich verzií, teraz môžete pomocou PCF súboru vytvoriť nie len samotnú Izometriu, ale dokonca aj model ako taký. To je veľká výhoda hlavne pri spolupráci ako ROHR2.

474d37736ceb35daec7110d8c160239520

 

Po vybratí požadovaného PCF (je možné vybrať aj viaceré PCF naraz) sa zobrazí okno ktoré vás upozorní, či daná špecifikácia obsahuje všetky potrebné komponenty, ktoré sú nutné na vytvorenie potrubného systému, poprípade si môžete vybrať, na základe akej špecifikácie chcete namodelovať potrubný sestém.

e6a3349b246b882b394c56af1588211821

Pridaj komentár