TIPY A TRIKY: MEP-grafické zobrazenie stúpačky

Stal sa Vám už prípad, kedy Vám nezobrazovalo stúpačku, i keď ste v nastavení zobrazení pohľadu (Visibility/Graphhics Overrides) mali zapnuté vzestup (rise) resp. pokles (drop)?

Trik spočíva v nastavení zobrazenia systému.Netreba však zabudnúť, že pre každý systém je nutné toto nastavenie aplikovať, keďže sa jedná o typové nastavenie systému.

Postup:

Po označení trubky patriacej do určitého systému, si vyberte záložku Trubní systémy (Piping systems). Vo vlastnostiach sa zobrazí o aký typ systému sa jedná. Stlačte príkaz Upraviť typ (Edit type) v riadku vedľa názvu typu systému. Otvorí sa Vám tabuľka s typovými vlastnosťami vybraného systému. Vo zvýraznenom riadku Vzestup/ pokles (Rise/Drop) si v prvom riadku Symbol poklesu o dvě čáry (Two line Drop Symbol) zmeníte zobrazenie stúpačky a v druhom riadku Symbol vzestupu o dvě čáry (Two line Rise Symbol) zmeníte zobrazenie potrubia v horizontálnom smere, cez ktoré je vedený rez.

Ak i po tomto nastavení sa Vám nezobrazia stúpačky, skontrolujte si, či máte v nastavení zobrazenia pohľadu zapnuté v trubkách (Pipe) vzestup (Rise) resp. pokles (Drop).

Pridaj komentár