Aktualizácia Autodesk® Revit 2017.1

Autodesk vydal 12.10.2016 aktualizáciu pre produkt Revit nazvanú Revit 2017.1 v predošlých verziách sa tieto aktualizácie označovali „R1, R2“

Aktualizácia a jej vylepšenie funkcie sú k dispozícii iba zákazníkom s platným subscription pre verziu softvéru Autodesk Revit 2017 a študentom.

Multioborové vylepšenia

Dynamo Player

Nástroj, ktorý urýchľuje spúšťanie skriptov aplikácie Dynamo v Revite.

obr-1-vizualne-programovanie
Obr.1 Dynamo Player

V Dynamo Player je možné urobiť tieto akcie:

 • Výber východzieho skriptu
 • Filtrovanie viditeľných skriptov
 • Zobrazenie aktuálneho stavu skriptu
 • Spustenie skriptu
 • Úprava skriptu v aplikácii Dynamo

Podpora vysokého rozlíšenia obrazovky

Užívatelia, ktorý používajú obrazovky s vysokým rozlíšením napr. : 4K alebo tablety Surface Pro, ocenia vyššiu kvalitu obrazu v aplikácií Revit a ďalšie výhody. Aplikácia funguje podľa očakávania a komponenty  užívateľského rozhrania budú presne zobrazené s nastavením s vysokou hodnotou DPI >200%.

Import 3D tvarov

Vďaka novej technológií je možné importovať 3D zo súboru SAT alebo z podporovaných aplikácií Rhinoceros®

Obr. 2 Imoport 3D
Obr. 2 Import 3D

 Energetická optimalizácia

Rýchlo a jednoducho je možné zaistiť lepší a presnejší energetický výkon pre celý projektový tým, ktorý vytvára koncepty ale aj detailné návrhy nových i existujúcich budov.

 • Automatické vytvorenie energetického modelu na základe architektonického modelu aplikácie Revit
 • Veľmi rozšírené a dôveryhodne najlepšie simulačné enginy v obore
 • Inovatívne paralelné cloudové techniky
 • Intuitívny prístup k energetickej optimalizácií návrhu na základe rozsahu

Energetická optimalizácia je funkcia poskytovaná v rámci predplatného. Na využívanie je potrebné byt prihlásený do aplikácie Revit účtom Autodesk s aktívnym subscription.

Obr. 3 Energetická optimalizácia
Obr. 3 Energetická optimalizácia

Ukazovateľ podrobného priebehu príkazu Synchronizovať s centrálnym súborom pre službu Collaboration for Revit

Pri použití služby Collaboration for Revit sa v dialógu Synchronizovať s centrálnym súborom sa zobrazia podrobnejšie stavové správy.

Oprava poškodeného centrálneho súboru

Môže sa stať prípad, že sa centrálny súbor poškodí ( pri zdieľaní práce), aplikácia Revit zistí problém a informuje užívateľa. Ak chcete centrálny model opraviť, použite verziu s najnovšími zmenami modelu. Pri každej synchronizácií s centrálnym modelom je spustený proces na pozadí, pomocou ktorého sa zisťuje možné poškodenie súboru v centrálnom modeli. Pokiaľ je pomocou aplikácie Revit určené, že je centrálny model poškodený, zobrazí sa chybový dialóg s informáciou o oprave centrálneho súboru pred pokračovaním s prácou. Ak centrály model opravíte, miestne užívateľské kópie modelu nebudú synchronizovane s centrálnym modelom. Po oprave centrálneho modelu je nutné, aby každý užívateľ pracujúci s miestnou kópiou modelu najprv zavrel aktívny model a vytvoril novú miestnu kópiu centrálneho modelu.

Ak otvoríte nezdieľaný model, ktorý je poškodený aplikácia Revit zistí problém a vyzve vás k oprave.

Architektonické vylepšenia

Model v perspektívnych pohľadoch

Vďaka tomu, že budete pracovať priamo v perspektívnych pohľadoch, zjednodušíte pracovné postupy modelovania. Stavebné prvky môžete pridávať, upravovať alebo posúvať bez nutnosti prepnúť na ortografický pohľad. Perspektívne pohľady nepodporujú poznámky, ale môžete použiť dočasné kóty.

Popisovanie importovaných objektov

Pri importe alebo pripojení určitých prvkov do modelu môžete u týchto prvkov použiť popisky. Popisky môžete priradiť k nasledujúcim položkám:

 • Pripojenie IFC
 • Importované 3D tvary
 • Niektoré objekty importované z doplnkov tretín strán

Zábradlia

Pri úpravách zábradlia získate prístup k vlastnostiam typu horného madla priamo v dialógu vlastností typu zábradlí. Zmeny môžete zobraziť aj v okne náhľadu.

Konštrukčné vylepšenia

Rozdelenie konštrukčného stĺpu a prvkov rámových konštrukcií

Nástroj rozdeliť prvok môžeme použiť na konštrukčné stĺpy a prvky rámových konštrukcií, pričom zároveň zachováte spoje, zarovnanie a umiestnenie hosťovaných objektov. Pri otvoroch, detailoch, pripojených prvkoch a spojov bude zachovaná očakávaná geometria a umiestnenie.

Kontrola noriem pre aplikáciu Steel Connections for Revit

Kontrola noriem pre návrhy AISC bola aktualizovaná na 14. verziu a pri výpočte budú k dispozícii aj referencie noriem, aby konštrukčné prípoje z tejto aplikácie odpovedali najnovším štandardom. Súčasti správy kontroly noriem sú odkazy zvýrazňujúce kapitoly, do ktorých patrí overenie podľa štandardu AISC

MEP vylepšenia

Výroba TZB

Zmena veľkosti pripojených súčastí

Môžete zmeniť veľkosť vetvy pripojených dielov pomocou palety Vlastnosti alebo dialogu Upraviť diel. Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť veľkosť pripojených dielov výroby, ktoré nemajú  sekundárny koniec. Zmenou veľkosti pripojených dielov sa nezmení pozícia vybraných dielov alebo pozícia dielov pripojených k daným dielom, napr. pozícia tvaroviek vo vybranom vedení sú zachováme, aby nedošlo k premiestneniu rovných častí medzi nimi, aj keď bola zmenená veľkosť dielu.

Vylúčenie dielov z nástrojov automatického vyplnenia

Pri použití určitých nástrojov automatického vyplnenia môžete určiť diely výroby, ktoré majú byť vylúčené. Keď je diel alebo skupina dielov na palete Diely TZB výroby označené ako vylúčené z nástrojov automatického vyplnenia, nebudú tieto diely použité pri vyplnení pomocou nasledujúcich nástrojov automatického vyplnenia:

 • Previesť na diely výroby
 • Rýchle pripojenie
 • Návrh trasy a dielu
 • Orezať/Predĺžiť
 • Vložiť diel
 • Umiestnenie štandardného dielu, u ktorého sú vyžadované adaptéry

Zmena služby

V modeli môžete jednoducho zmeniť službu TZB výroby a to pomocou palety Vlastnosti. Tento postup použijete, pokiaľ chcete zmeniť službu výroby pre vybraný diel. Môžete zmeniť iba služby, ktoré používajú rovnakú šablónu služby a špecifikácie ako pôvodne vybraný diel.

Zmena priemeru podpornej tyče závesu

Veľkosť (priemer) podpornej tyče závesu môžeme teraz zmeniť a zároveň zachovať určené náklady.

Pridanie alebo úprava tlmiča

Pridajte alebo odoberte tlmič alebo zmeňte typ tlmiča pri dieloch výroby, ktoré podporujú integrované tlmiče.

Rozdelenie dielov výroby

U všetkých priamych prvkov výroby je možné použiť nástroj Rozdeliť prvok a Rozdeliť prvok s medzerou.

Nástroj Návrhy trasy a dielov

Tento nástroj podporuje pridávanie mechanických spojov T a sifónov.

V závislosti od situácie môžeme k vyplneniu medzier v modeli výroby používať rôzne nástroje

Orezať/Predĺžiť – môžeme vyplniť medzeru medzi dvoma priamymi segmentami

Rýchle pripojenie – môžeme vyplniť medzeru medzi tvarovkou a inými priamymi segmentami, kde sú potrebné žiadne ďalšie tvarovky

Návrh trasy a dielov – môžete diely medzi dvoma otvorenými spojkami pridať rýchlejšie a efektívnejšie než pri umiestňovaní dielov po jednom.

Projektovanie TZB

Nástroj Space Naming

Tento nástroj, ktorý bol predtým doplnkom je teraz súčasťou softvéru. Použitie na premenovanie priestorov v modeli  TZB pomocou názvov priestorov z pripojeného architektonického modelu.

 

Pridaj komentár