CGS Revit Tools

V rámci zefektívnenia a uľahčenia práce s projektom sa vyvinuli CGS Revit Tools, ktoré umožňujú pohodlnejšie a za kratší čas vykonať požadovanú prácu v Revite. Do daných Tools sú zapracované nástroje vyberané projektantmi, ktoré pri spracovaní projektov požadovali pre urýchlenie a sprehľadnenie práce.

Najnovšiu verziu Revit tools je možné inštalovať i na starší Autodesk Revit. CGS Revit Tools 2017.1.313 sú poskytnuté pre pracovné prostredie Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure a Autodesk Revit MEP pre verziu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 až po najnovšiu verziu Revitu 2017, kde sú tieto tri oblasti zlúčené do jedného produktu.

Pre sprehľadnenie sú CGS Tools rozdelené do niekoľkých záložiek:

Obr.2

BIM Manager

Obr.3

BIM Manager sada nástrojov poskytuje užívateľom spravovať obsah projektu a Revit rodiny. Nástrojmi pre spravovanie knižníc Revit rodín Export a Import si vie užívateľ jednoduchšie a rýchlejšie hromadne načítať rodiny, ktoré by bolo nutné prácne jednotlivo načítavať do projektu .

Ďalším nástrojom pre spravovanie Revit rodín v projekte je Multi Type Editor. Je to efektívny spôsob, ako si vybrať vedľa seba viac typov prvku a vpísať resp. porovnať ich hodnoty. Zároveň je umožnené i spravovanie typov a vlastností prvkov.

Nástroj Folder je výborná pomoc, ak užívateľ si nie je istý s umiestnením súboru a prácne by ho vyhľadával. Po jeho spustení sa otvorí windows prieskumník s umiestneným centrálnym alebo miestnym súborom.

BIM Query je vylepšeným editorom inštancii a typov v Revite. Po spustení nástroja sa otvorí MS Excel, kde si užívateľ vie vybrať podľa kategórie dané Revit rodiny. Vygenerované hodnoty typov a vlastností môže užívateľ spravovať resp. upravovať. Po prípadnom z editovaní vlastností alebo typov sa zmeny aplikujú rovno do Revit modelu.

Obr.5

Multi Type Editor

QA/QC

Obr.7 Daná sada nástrojov poskytuje užívateľovi skontrolovať model a zvýšiš jeho kvalitu.

Project Cleanup je nástroj slúžiaci na vyčistenie projektu od zbytočných a nevyužitých typov čiar, materiálov atď., ktoré súbor len zväčšujú. Použitím daného nástroja sa všetko potrebné zachová a nevyužité odstráni, čím súbor zmenší svoju veľkosť (Mb). Tiež sú tu zahrnuté nástroje, na označenie nepopísaných prvkov v projekte QA/QC Tags , ale i na spriehľadňovanie vybraných prvkov  Toggle Transparency.

obr-8

QA/QC Tags použité na oknách a nástroj Toggle Transparency použitý na strechu

Analysis

Obr.9

Tieto nástroje vedia vyhodnotiť rozličné hodnoty z vybranej geometrie komponentu a následne ich uložiť ako zdieľané parametre. Pre stĺpy slúži nástroj Insertion, ktorý vyhodnotí počiatočné a koncové body od základného bodu pre následne spracovanie analytického modelu. Room lighting slúži na vyhodnotenie percentuálnej hodnoty osvetlenia jednotlivých miestností. Zdieľané parametre celkovej hrúbky stien resp. otvárania dverí/okien má  užívateľ možnosť získať použitím nástrojov Thickness a Swing Direction, kde vo vlastnostiach prvku sa vytvorí nová inštancia.

Obr.13

Swing Direction

Obr.11

 

Nová inštancia po použití nástroja Thickness

 

Reinforcement

Obr.14

 

 

 

 

 

Obsahuje nástroje slúžiace pre vytvorenie zobrazenia výstuže v 3D pohľade alebo v aktívnom pohľade, ako sieť čiar, model alebo zobrazené ako prekryté.

Annotate

Obr.15

Annotate obsahuje sadu nástrojov na spravovanie textu ako zmena textu na malé alebo veľké písmená Text, rôzne zarovnávanie textov alebo štítkov Align, ktorý je veľký pomocník pri vytváraní rozpisiek. Zároveň je umožnené vytváranie grafických legiend na základe vybraných prvkov Legend by Category, alebo rýchle a jednoduché vyhotovenie legendy materiálov podľa vybraných parametrov Material Legend. Renumber je ďalšou užitočnou sadou nástrojov pre uľahčenie prečíslovania parametrov prvkov a nástrojom Import si užívateľ vie otvoriť XLS súbor, ktorý môže modifikovať a aplikovať do projektu. Tento súbor sa zobrazí vo výkazoch/množstvách.

Obr.20

Legend by Category

Modify

Obr.21

Obsahuje sadu nástrojov pre tvorbu podláh založené na konkrétnych izbách a editáciu spojenia stavebných prvkov.

Aktivovaním príkazu Draw Bounding Box sa okolo prvku vytvorí ohraničený rámik, ktorý je možné modifikovať. Veľmi užitočným nástroj pre jednoduchší a rýchlejší spôsob tvorby podláh pre jednotlivé miestnosti, ktorého veľkou výhodou je zohľadnenie prahu dverí s možnosťou výberu hranice je Room To Floor. Taktiež i Multi Join pre spájanie rôznych konštrukcii, ktorý uľahčuje a urýchľuje prácu s projektom. Namiesto prácneho spájania stien a preklikávaním sa medzi rezmi resp. pohľadmi, si v tabuľke užívateľ vie vybrať konštrukcie, ktoré potrebuje spojiť. Ďalej nástroj pre tvorbu výkresu zostavy Assembly a nástroj Edit Grid Name  pre modifikovanie hodnôt osnov.

Obr.24

Multi Join

View

Obr.26

Obsahuje nástroje pre manipuláciu s pohľadmi. Užívateľovi je umožnené ovládanie veľkosti orezového kvádra podľa zvolených vstupov ako sú napríklad miestnosti Resize Section Box, ale i vypínanie a zapínanie prvkov v aktívnom pohľade alebo projekte nástrojmi Toggle a Quick ON/OFF toggle. Ako i ovládanie orezovej hranice Crop Region, približovanie na vybrané prvky alebo miestnosti Zoom To a sadu nástrojov pre editovanie výkresov Sheet. V prípade zobrazovania prvkov na výkrese nástroj View Depth Override mení odtieň farby prvku v závislosti od vzdialenosti roviny pohľadu.

Obr.28

Category Toggle

Obr.37

 

 

 

View Depth Override

Selection

Obr.38

Selection obsahuje sadu nástrojov pre pokročilé nastavenie filtra, kde si je možné vybrať prvky podľa rôznych kritérií ( kategórie, fázy,…) nástrojom Selection, alebo nástrojom Filter vybrať prvky ktoré sú obsiahnuté v modely alebo v aktívnom pohľade.

Obr.40

Filter

Content Admin Kit

Obr.42

Content Admin Kit je novo vyvinutá časť CGS Revit Tools. Obsahuje sadu nástrojov pre pokročilé spravovanie parametrov v rodinách a v projektoch.

Shared Parameter Manager nástroj umožňujúci rýchle a jednoduché riadenie zdieľaných parametrov. Užívateľ si podľa vlastných potrieb vie riadiť zobrazovanie zdieľaných parametrov, odstraňovať alebo vytvárať nové zdieľané parametre.

Obr.43

Shared Parameter Manager

Parameter Manager po spustení nástroja sa otvorí tabuľka v ktorej sú umiestnené rodiny a zdieľané parametre. Tieto zdieľané parametre resp. kombinácia parametrov môžu byť priradené do jednotlivých rodín ako typové vlastnosti alebo inštancie. Užívateľ môže meniť parametre z inštancie na typy, mazať parametre a importovať viac zdieľaných parametrov. Zároveň nástroj umožňuje užívateľovi exportovať parametre do súboru JSON, ktorý môže byť importovaný do inej rodiny.

Obr.44

Parameter Manager

Managed Calculated Parameters daný nástroj umožňuje užívateľovi definovať pravidlá (vzorce) , ktoré sa spustia na základe definovania zvolených parametrov ( napríklad pri vzduchotechnike, ak prietok > 300, použije sa daný difúzor). Taktiež umožňuje načítať hodnoty z jedného prvku a vpísať ich do druhého prvku.

Obr.45

 

 

Managed Calculated Parameters

Execute Calculated Parameters nástroj zobrazí kontextové menu so zoznamom pravidiel, ktoré si užívateľ vie spustiť v projekte.

Obr.46

 

 

Execute Calculated Parameters

 

 

 

 

 

 

Family Report vytvorí výkaz rodín v aktívnom projekte.

BIM Content po spustení sa otvorí radiálne menu s obsahom knižnice Content Admin Kit.

Obr.47   BIM Content

Pre viac informácii nás kontaktujte: obchod@smartcad.sk 

 

Pridaj komentár